KDC Vạn Xuân Hưng Thịnh - Bình Phước.

KDC Vạn Xuân Hưng Thịnh - Bình Phước.

Vị trí : Xã Tiến Hưng, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bích Phước.

Quy mô : Tổng diện tích 83,120 m2 - 559 nền với 2.500 cư dân.

 DỰ ÁN CÙNG DANH MỤC